Oferty pracy

Informacja o unieważnieniu naboru na dwa wolne stanowiska Specjalisty ds. Administracji Lokali

2018-10-15

ZBiLK logotyp
Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, informuje o unieważnieniu naboru na dwa wolne stanowiska Specjalisty ds. Administracji Lokali, które zostało ogłoszone w dniu 19 września 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdynia oraz na tablicy informacyjnej jednostki. Unieważnienie naboru nastąpiło z przyczyn organizacyjnych.
Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na ww. stanowisko mogą je odebrać osobiście w siedzibie ZBiLK w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67A w pok. nr 20, w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
© 2019 ZBiLK w Gdyni
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.
Polityka Prywatności Zgadzam się Odmawiam zgody