Gmina Miasta Gdyni – Gmina – Miasto na prawach powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
NIP: 5862312326

UWAGA zmiana nazwy!!!

Od dnia 01.11.2017 r. Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni funkcjonować będzie pod nową nazwą:
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni.
Adres siedziby pozostaje bez zmian.

Nazwa obowiązująca do dnia 31.10.2017 r.:
Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni – jednostka budżetowa

Adres
ul. Warszawska 67A
81-309 Gdynia