By / 14th Maj, 2018 / Zamówienia Publiczne / Off
  1. Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz – (dodano: 14.05.2018 r.)
  2. SIWZ – pobierz – (dodano: 14.05.2018 r.)
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty – pobierz – (dodano: 14.05.2018 r.)
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie dot. spełniania warunków – pobierz – (dodano: 14.05.2018 r.)
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku wykluczeń – pobierz – (dodano: 14.05.2018 r.)
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej – pobierz – (dodano: 14.05.2018 r.)
  7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – pobierz – (dodano: 14.05.2018 r.)
  8. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz – (dodano: 14.05.2018 r.)
  9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Dokumentacja techniczna dla części 1 – pobierz – (dodano: 14.05.2018 r.)
  10. Załącznik nr 8 do SIWZ – Dokumentacja techniczna dla części 2 – pobierz – (dodano: 14.05.2018 r.)