By / 11th Październik, 2018 / Zamówienia Publiczne / Off
 1. Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz – dodano dnia 11.10.2018 r.
 2. SIWZ – pobierz – dodano dnia 11.10.2018 r.
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty – pobierz – dodano dnia 11.10.2018 r.
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału – pobierz – dodano dnia 11.10.2018 r.
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku wykluczeń – pobierz – dodano dnia 11.10.2018 r.
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Ośwaidczenie o grupie kapitałowej – pobierz – dodano dnia 11.10.2018 r.
 7. Załacznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz – dodano dnia 11.10.2018 r.
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt budowlany – pobierz – dodano dnia 11.10.2018 r.
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ – STWiORB – pobierz – dodano dnia 11.10.2018 r.
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ – Przedmiar robót – pobierz – dodano dnia 11.10.2018 r.
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – pobierz – dodano dnia 11.10.2018 r.