By / 15th Maj, 2018 / Zamówienia Publiczne / Off
 1. Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz – (dodano: 15.05.2018 r.)
 2. SIWZ – pobierz – (dodano: 15.05.2018 r.)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty – pobierz – (dodano: 15.05.2018 r.)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – pobierz – (dodano: 15.05.2018 r.)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – pobierz – (dodano: 15.05.2018 r.)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o Grupie kapitałowej – pobierz – (dodano: 15.05.2018 r.)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – pobierz – (dodano: 15.05.2018 r.)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz – (dodano: 15.05.2018 r.)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ – STWiORB – pobierz – (dodano: 15.05.2018 r.)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ – Przedmiary robót wraz z rzutami pomieszczeń – pobierz – (dodano: 15.05.2018 r.)
 11. Informacja z otwarcia ofert – pobierz – (dodano: 30.05.2018 r.)
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz – (dodano: 21.06.2018 r.)