By / 1st Grudzień, 2017 / Zamówienia Publiczne / Off

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – Usługa utrzymania czystości w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni.

Numer postępowania ZP/12/U/2017

  1. Ogłoszenie przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiejpobierz (dodano 01.12.2017 r.)
  2. Ogłoszenie opublikowanepobierz (dodano 06.12.2017 r.)
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – pobierz (dodano: 06.12.2017 r.)
  4. Wzór umowypobierz (dodano 06.12.2017 r.)
  5. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnejpobierz (dodano: 06.12.2017 r.)
  6. Wyjaśnienia treści SIWZpobierz (dodano: 22.12.2017 r.)
  7. Sprostowanie – ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacjipobierz (dodano: 27.12.2017 r.
  8. Zmiana  treści SIWZpobierz (dodano: 27.12.2017 r.)
  9. Informacja z otwarcia ofertpobierz (dodano: 17.01.2018 r.)
  10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertypobierz (dodano: 16.02.2018 r.)