By / 13th Kwiecień, 2018 / ZMHT / Off

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający – Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni informuje, iż w niniejszym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W odpowiedzi na ogłoszenie do Zamawiającego została złożona 1 oferta przez EURONET Polska Sp. Z o.o., ul.Inflancka 4c, 00-189 Warszawa. Z przedmiotowym Oferentem zostanie podpisana umowa. W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.