Zamówienia publiczne

Usługa utrzymania czystości w budynkach i na terenach gminnych administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni

2019-02-13

ZBiLK logotyp
 • 1. Ogloszenie o zamówieniu
  dodano dnia 2019-02-13
 • 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  dodano dnia 2019-02-13
 • 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
  dodano dnia 2019-02-13
 • 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania
  dodano dnia 2019-02-13
 • 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  dodano dnia 2019-02-13
 • 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz usług
  dodano dnia 2019-02-13
 • 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zalegan
  dodano dnia 2019-02-13
 • 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
  dodano dnia 2019-02-13
 • 9. Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
  dodano dnia 2019-02-13
 • 10. Załącznik nr 7.1 do SIWZ - Zakres - Część 1
  dodano dnia 2019-02-13
 • 11. Załącznik nr 7.2 do SIWZ - Zakres - Część 2
  dodano dnia 2019-02-13
 • 12. Załącznik nr 7.3 do SIWZ - Zakres - Część 3
  dodano dnia 2019-02-13
 • 13. Załącznik nr 7.4 do SIWZ - Zakres - Część 4
  dodano dnia 2019-02-13
 • 14. Załącznik nr 7.5 do SIWZ - Zakres - Część 5
  dodano dnia 2019-02-13
 • 15. Załącznik nr 7.6 do SIWZ - Zakres - Część 6
  dodano dnia 2019-02-13
 • 16. Załącznik nr 8.1 do SIWZ - Wzór umowy Część 1-4
  dodano dnia 2019-02-13
 • 17. Załącznik nr 8.2 do SIWZ - Wzór umowy Część 5-6
  dodano dnia 2019-02-13
 • 18. Załącznik nr 8.3 do SIWZ - Wzór umowy Część 7
  dodano dnia 2019-02-13
 • 19. Załącznik nr 9 do SIWZ - Informacja o grupie kapitałowej
  dodano dnia 2019-02-13
 • 20. Wyjaśnienia treści SIWZ
  dodano dnia 2019-02-18
 • 21. Wyjaśnienia treści SIWZ (2)
  dodano dnia 2019-02-18
 • 22. Informacja z otwarcia ofert
  dodano dnia 2019-02-21
 • 23. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano dnia 2019-03-05
© 2019 ZBiLK w Gdyni
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.
Polityka Prywatności Zgadzam się Odmawiam zgody