Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne o wartości poniżej progów unijnych

Zamówienia publiczne

Usługa odbiory odpadów z obiektów administrowaych przed Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni

2019-02-28

ZBiLK logotyp
 • 1. Ogloszenie o zamówieniu
  dodano dnia 2019-02-28
 • 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  dodano dnia 2019-02-28
 • 3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
  dodano dnia 2019-02-28
 • 4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postepowaniu
  dodano dnia 2019-02-28
 • 5. Załącznik nr 3 - Informacja o grupie kapitałowej
  dodano dnia 2019-02-28
 • 6. Załącznik nr 4 - Wzór umowy Część 1, 2, 3
  dodano dnia 2019-02-28
 • 7. Zmiana treści SIWZ
  dodano dnia 2019-03-04
 • 8. Wyjaśnienia treści SIWZ
  dodano dnia 2019-03-06
 • 9. Informacja z otwarcia ofert
  dodano dnia 2019-03-08
 • 10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano dnia 2019-03-21
© 2020 ZBiLK w Gdyni
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.