Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne o wartości poniżej progów unijnych

Zamówienia publiczne

Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych w lokalach i budynkach stanowiących zasób Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni

2019-07-24

ZBiLK logotyp
 • 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  dodano dnia 2019-07-24
 • 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  dodano dnia 2019-07-24
 • 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
  dodano dnia 2019-07-24
 • 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku wykluczeń
  dodano dnia 2019-07-24
 • 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o GK
  dodano dnia 2019-07-24
 • 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
  dodano dnia 2019-07-24
 • 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - STWiORB Część 1
  dodano dnia 2019-07-24
 • 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa Część 1
  dodano dnia 2019-07-24
 • 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiORB Część 2
  dodano dnia 2019-07-24
 • 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa Część 2
  dodano dnia 2019-07-24
 • 11. Załącznik nr 9 do SIWZ - STWiORB Część 3
  dodano dnia 2019-07-24
 • 12. Załącznik nr 10 do SIWZ - Dokumentacja projektowa Część 3
  dodano dnia 2019-07-24
 • 13. Zmiana SIWZ
  dodano dnia 2019-07-26
 • 14. Zmieniony Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Część 2
  dodano dnia 2019-07-26
 • 15. Odpowiedzi na pytania
  dodano dnia 2019-07-26
 • 16. Wyjaśnienia do SIWZ
  dodano dnia 2019-08-06
 • 17. Informacja z otwarcia ofert
  dodano dnia 2019-08-09
 • 18. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  dodano dnia 2019-08-12
© 2020 ZBiLK w Gdyni
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.