Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne o wartości poniżej progów unijnych

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na przebudowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego związanego ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na kotłownię gazową, budowa instalacji gazu, instalacji elektrycznej, wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody, przebudowa instalacji wod-kan w Gdyni przy ul. Arciszewskich 23 – II postępowanie

2019-09-19

ZBiLK logotyp
 • 1. Zapytanie ofertowe
  dodano dnia 2019-09-19
 • 2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty
  dodano dnia 2019-09-19
 • 3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wykaz osób
  dodano dnia 2019-09-19
 • 4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Istotne postanowienia umowy
  dodano dnia 2019-09-19
 • 5. Załącznik nr 4 - Dokumentacja projektowa - kotłownia i instalacje
  dodano dnia 2019-09-19
 • 6. Załącznik nr 5 - Dokumantacja projektowa - branża budowlana
  dodano dnia 2019-09-19
 • 7. Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa - branża elektryczna
  dodano dnia 2019-09-19
 • 8. Załącznik nr 7 - STWiORB - branża konstrukcyjno-budowlana
  dodano dnia 2019-09-19
 • 9. Załącznik nr 8 - STWiORB - Branża architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana
  dodano dnia 2019-09-19
 • 10. Załącznik nr 9 - STWiORB - branża sanitarna
  dodano dnia 2019-09-19
 • 11. Załącznik nr 10 - STWiORB - branża sanitarna
  dodano dnia 2019-09-19
 • 12. Załącznik nr 11 - STWiORB - branża elektryczna
  dodano dnia 2019-09-19
© 2020 ZBiLK w Gdyni
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.