Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne o wartości poniżej progów unijnych

Zamówienia publiczne

Montaż wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z dostawą, demontażem i montażem wodomierzy w budynku przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni – II postępowanie

2018-10-11

ZBiLK logotyp
  • 1. Zbiorcza dokumentacja przetargowa
    dodano dnia 2018-10-11
  • 2. Informacja z otwarcia ofert
    dodano dnia 2018-10-25
  • 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    dodano dnia 2018-10-31
© 2020 ZBiLK w Gdyni
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.