Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne o wartości poniżej progów unijnych

Zamówienia publiczne

Postępowanie na Roboty budowlane polegające na rozbiórce budynków zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 37 oraz ul. Spacerowej 9

2018-11-06

ZBiLK logotyp
 • 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  dodano dnia 2018-11-06
 • 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  dodano dnia 2018-11-06
 • 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty
  dodano dnia 2018-11-06
 • 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków
  dodano dnia 2018-11-06
 • 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
  dodano dnia 2018-11-06
 • 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy cz. 1
  dodano dnia 2018-11-06
 • 8. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy cz.2
  dodano dnia 2018-11-06
 • 9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Dokumentacja cz. 1
  dodano dnia 2018-11-06
 • 10. Załącznik nr 8 do SIWZ – Dokumentacja cz. 2
  dodano dnia 2018-11-06
 • 11. Informacja z otwarcia ofert
  dodano dnia 2018-11-21
 • 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano dnia 2018-11-26
© 2020 ZBiLK w Gdyni
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.