Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne o wartości poniżej progów unijnych

Zamówienia publiczne

Roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku zlokalizowanego przy ul. Łowickiej 51 w Gdyni

2018-11-16

ZBiLK logotyp
 • 1. Ogloszenie o zamówieniu
  dodano dnia 2018-11-16
 • 2. SIWZ
  dodano dnia 2018-11-16
 • 3. Załącznik nr 1
  dodano dnia 2018-11-16
 • 4. Załącznik nr 2
  dodano dnia 2018-11-16
 • 5. Załącznik nr 3
  dodano dnia 2018-11-16
 • 6. Załącznik nr 4
  dodano dnia 2018-11-16
 • 7. Załącznik nr 5
  dodano dnia 2018-11-16
 • 8. Załącznik nr 6
  dodano dnia 2018-11-16
 • 9. Załącznik nr 7
  dodano dnia 2018-11-16
 • 10. Załącznik nr 8
  dodano dnia 2018-11-16
 • 11. Zmiana SIWZ
  dodano dnia 2018-11-23
 • 12. Odpowiedzi na pytania
  dodano dnia 2018-11-29
 • 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano dnia 2018-12-7
© 2020 ZBiLK w Gdyni
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.