Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne o wartości powyżej progów unijnych

Zamówienia publiczne

Dostawa wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej z budynków gminnych administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni.

2019-08-13

ZBiLK logotyp
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki
  • 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
    dodano dnia 2019-08-13
  • 2. Informacja o unieważnieniu postępowania
    dodano dnia 2019-09-30
© 2020 ZBiLK w Gdyni
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.