Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne o wartości powyżej progów unijnych

Zamówienia publiczne

Usługa utrzymania czystości w budynkach i terenach gminnych zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni

2019-10-16

ZBiLK logotyp

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy zakupowej - Portal Smart PZP wskazanej pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/zbilkgdynia

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumentacja przedmiotowego postepowania zostały udostępnione na Platformie Portal Smart PZP:Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie:

https://portal.smartpzp.pl/zbilkgdynia

© 2020 ZBiLK w Gdyni
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.