Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne o wartości powyżej progów unijnych

Zamówienia publiczne

Usługa utrzymania czystości w budynkach i na terenach gminnych administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni

2018-09-26

ZBiLK logotyp
 • 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  dodano dnia 2018-09-26
 • 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  dodano dnia 2018-09-26
 • 3. Załącznik nr 1 do SIWZ– Formularz oferty
  dodano dnia 2018-09-26
 • 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ
  dodano dnia 2018-09-26
 • 5. Załącznik nr 2a do SIWZ – JEDZ
  dodano dnia 2018-09-26
 • 6. Załącznik nr 3 do SIWZ
  dodano dnia 2018-09-26
 • 7. Załącznik nr 4 do SIWZ– Wykaz usług
  dodano dnia 2018-09-26
 • 8. Załącznik nr 5 do SIWZ
  dodano dnia 2018-09-26
 • 9. Załącznik nr 6 do SIWZ
  dodano dnia 2018-09-26
 • 10. Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis przedmiaru zamówienia
  dodano dnia 2018-09-26
 • 11. Załącznik nr 7.1 do SIWZ – Część 1
  dodano dnia 2018-09-26
 • 12. Załącznik nr 7.2 do SIWZ – Część 2
  dodano dnia 2018-09-26
 • 13. Załącznik nr 7.3 do SIWZ – Część 3
  dodano dnia 2018-09-26
 • 14. Załącznik nr 7.4 do SIWZ – Część 4
  dodano dnia 2018-09-26
 • 15. Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy
  dodano dnia 2018-09-26
 • 16. Załącznik nr 9 – Wyciąg z ustawy Pzp w zakresie art. 24 ust. 1
  dodano dnia 2018-09-26
 • 17. Wyjaśnienia treści SIWZ
  dodano dnia 2018-10-15
 • 18. Informacja z otwarcia ofert
  dodano dnia 2018-11-05
 • 19. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano dnia 2018-11-22
© 2020 ZBiLK w Gdyni
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.