Ważne informacje

Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

2019-06-27

ZBiLK logotyp
W dniu 10 czerwca 2019 w Urzędzie Miasta Gdyni odbyło się spotkanie poświecone zmianom w systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Gdyni.
  • Prezydent Miasta Gdyni zaakceptowała propozycję zgłoszoną w trakcie spotkania przez zarządców nieruchomości, aby Miasto Gdynia jak dotychczas zapewniało mycie pojemników w dotychczasowym standardzie (2 razy w roku mycie pojemników na odpady zmieszane oraz bioodpady, 1 raz w roku mycie pojemników na surowce), zaś właściciele nieruchomości - poprzez zarządców nieruchomości - będą kontraktowali dodatkowe mycia pojemników w podobnym standardzie.
  • Wobec faktu, że Miasto Gdynia nie przejmie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (zachowane zostanie status quo w tym zakresie), nie jest uzasadniona zmiana polegająca na zwiększeniu częstotliowości odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości.
  • Więcej informacji znajdą Państwo w załączone prezentacji.
  • 1. Prezentacja
    dodano dnia 2019-06-27
© 2019 ZBiLK w Gdyni
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.