Zamówienia publiczne

Wymiana i montaż fabrycznie nowych wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego z modułem radiowym w gminnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni (postępowanie unieważnione)

2021-07-08

ZBiLK logotyp
 • Unieważnienie postępowania
  dodano dnia 2021-08-02
 • Wybór najkorzystniejszej oferty
  dodano dnia 2021-08-02
 • Informacja z otwarcia ofert
  dodano dnia 2021-07-08
 • Zapytanie Ofertowe
  dodano dnia 2021-07-08
 • Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
  dodano dnia 2021-07-08
 • Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia
  dodano dnia 2021-07-08
 • Załącznik nr 3 - Wzór Umowy
  dodano dnia 2021-07-08
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.