Zamówienia publiczne

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocnienia stropu nad piwnicą w budynku Hali Łukowej przy ul. Wójta Redtkego 36-40 w Gdyni

2021-08-31

ZBiLK logotyp
Składanie ofert do dn. 07.09.2021 r. do godz. 9:00
 • 1. Zapytanie ofertowe
  dodano dnia 2021-08-31
 • 2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
  dodano dnia 2021-08-31
 • 3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
  dodano dnia 2021-08-31
 • 4. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego
  dodano dnia 2021-09-06
 • 5. Informacja o złożonych ofertach
  dodano dnia 2021-09-07
 • 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano dnia 2021-09-09
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.