Zamówienia publiczne

Wymiana i montaż fabrycznie nowych wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego z modułem radiowym w gminnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni

2021-09-24

ZBiLK logotyp
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery
  dodano dnia 2021-10-08
 • Informacja z otwarcia ofert
  dodano dnia 2021-10-05
 • Wzór Umowy - Załącznik nr 3
  dodano dnia 2021-09-24
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 2
  dodano dnia 2021-09-24
 • Forumularz Ofertowy - Załącznik nr 1
  dodano dnia 2021-09-24
 • Zapytanie Ofetowe
  dodano dnia 2021-09-24
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.