Zamówienia publiczne

Wykonanie nawierzchni na terenie ZMHT oraz przy ul. Warszawskiej w Gdyni

2021-10-25

ZBiLK logotyp
 • Wybór najkorzystniejszej oferty
  dodano dnia 2021-11-03
 • Informacja z otwarcia ofert
  dodano dnia 2021-11-02
 • Zapytanie ofertowe
  dodano dnia 2021-10-25
 • Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - Dokumentacja projektowa
  dodano dnia 2021-10-25
 • Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego - STWiORB
  dodano dnia 2021-10-25
 • Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Formularz Oferty
  dodano dnia 2021-10-25
 • Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego - Wzór Umowy
  dodano dnia 2021-10-25
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.