Ważne informacje

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

2018-11-30

ZBiLK logotyp
Co roku w okresie grzewczym dochodzi do kilku tysięcy zaczadzeń, w tym niestety wielu ze skutkiem śmiertelnym. Świadczy to o ciągle niskiej świadomości społecznej na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą tlenek węgla, popularnie zwany czadem. Tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym a w związku z tym bardzo niebezpiecznym, ponieważ osoba „zaczadzona” czuje duże osłabienie i senność. Jeśli nikt nie udzieli jej pomocy – umiera. Przeważająca większość wypadków śmiertelnych zdarza się między 1 listopada a 31 marca a więc w pełni „okresu grzewczego”. Przyczyną są przede wszystkim zamknięte , szczelne okna. Można łatwo zapobiec powstawaniu tlenku węgla i jego przenikaniu do mieszkań, spełniając cztery podstawowe warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych. Są to: 1) prawidłowa instalacja, 2) stały dopływ świeżego powietrza, 3) swobodny odpływ spalin, 4) właściwa eksploatacja zapewniająca dobry stan techniczny urządzenia grzewczego oraz okresowa kontrola tego urządzenia. Szczegółowe informacje na temat zagrożeń związanych z tlenkiem węgla, ciekawe artykuły można znaleźć na stronie internetowej KG PSP pod adresem: www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Czujka-na-strazy-Twojego-bezpieczenstwa/idn:36473
Świąteczny Kiermasz Rękodzieła na Halach Targowych w Gdyni - plakat z ogłoszeniem
© 2020 ZBiLK w Gdyni
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.