Wykup

Fundusze zewnętrzne

ZBiLK logotyp

2022-08-29

W dniu 19 lipca 2022r. zawarta została umowa o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie a Gminą Miasta Gdyni.
Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Paprykowej 30/C w Gdyni, w wyniku którego powstanie 1 lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, o łącznej powierzchni użytkowej 52,3 m2.
Całkowita wartość: 164 916,00 zł
Wartość dofinansowania: 82 458,00 zł

2022-08-05

W dniu 16 czerwca 2022r. zawarta została umowa o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie a Gminą Miasta Gdyni.
Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Gen. Dyw. Fr. Kleeberga 10 kl. A w Gdyni, w wyniku którego powstanie 1 lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, o łącznej powierzchni użytkowej 59,61 m2.
Całkowita wartość: 218 974,00 zł
Wartość dofinansowania: 109 487,00 zł

2022-05-19

Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.