Akty prawne i regulaminy

Akty prawne i regulaminy

Akty prawne - waga Temidy
Wykaz podstawowych aktów prawnych:

Ustawy

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego


Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego


Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Uchwały

UCHWAŁA NR XXXIV/1127/21 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 2022-2026

UCHWAŁA NR XI/392/19 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni


Uchwała Nr XXXIV/921/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych: Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni i Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni

Zarządzenia

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni


Zarządzenie Nr 5860/22/VIII/M

Zarządzenie nr 5860/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.12.2022 w sprawie stawek czynszu najmu w w lokalach mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Gdyni

Zarządzenie Nr 5500/22/VIII/M

Zarządzenie nr 5500/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.09.2022 w sprawie stawek czynszu najmu w pawilonach handlowych, magazynach, chłodniach i ławach będących własnością Gminy Miasta Gdyni wchodzących w skład ZMHT w Gdyni

Zarządzenie w sprawie stawek czynszu najmu w lokalach mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Gdyni

Zarządzenie nr 3725/21/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.05.2021 r. w sprawie: stawek czynszu najmu w lokalach mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób GminyMiasta Gdyni

Zarządzenie Nr 29/2023

Zarządzenie Nr 23/2019 Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni z dnia 31.10.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni.

Zarządzenie Nr 36/2020

Zarządzenie nr 36 w sprawie zawierania umów najmu lokali w ZMHT w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat oraz wporwadzenie Regulaminu ZMHT

Zarządzenie Nr 9/2020

Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni z dnia 17.02.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego  Zarządu Budynków i Lokali Komunalnychw Gdyni.

Zarządzenie Nr 1/2020

Zarządzenie Nr 1/2020 Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni z dnia 02.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego  Zarządu Budynków i Lokali Komunalnychw Gdyni.

Zarządzenie Nr 21/2018

Zarządzenie Nr 21/2018 Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni z dnia 28.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzanie ścieków w budynkach, których 100% właścicielem jest Gmina Miasta Gdyni oraz w budynkach będących w przymusowym zarządzie ZBiLK w Gdyni.

Regulaminy

Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZBiLK

Regulamin rozliczeń kosztów dostawy ciepła do budynków dla potrzeb ogrzewania

Regulamin warunków i zasad korzystania z przedpłatowego systemu poboru wody Zamenhofa 9

Regulamin Rozliczania Kosztów Dostawy Wody i Odprowadzania Ścieków

Regulamin Organizacyjny Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni

Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.