Windykacja


Rozłożenie zaległości na raty

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni pomaga w ustaleniu planu spłaty zaległości z tytułu opłat za mieszkanie. Przed złożeniem koniecznych dokumentów zachęcamy do spotkania z naszymi pracownikami w celu omówienia Państwa sytuacji.

Likwidacja zadłużenia krok po kroku

Krok 1 - pobranie wniosku

Pobranie odpowiedniego wniosku osobiście w siedzibie ZBiLK przy ul. Kołłątaja 1 w godzinach urzędowania lub pobierz w tym miejscu.

Pobranie wniosku o likwidacji zadłużenia

Krok 2 - wypełnienie wniosku
Wypełnienie wniosku. W uzasadnieniu należy podać przyczynę powstania zaległości, opisać sytuację materialną/rodzinną*, przedstawić propozycję wysokości miesięcznych rat adekwatnych do swoich możliwości finansowych oraz wysokości zadłużenia.
Krok 3 - załączenie dokumentów o dochodach
Załączenie wymaganych dokumentów potwierdzające dochody wszystkich osób zamieszkujących w lokalu tj.:
 1. zaświadczenie o dochodach netto – wystawia zakład pracy,
 2. aktualną decyzję o przyznaniu renty/emerytury/alimentów/ stypendiów/zasiłków,
 3. decyzję o wysokości świadczeń uzyskiwanych z MOPS,
 4. zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy wraz z informacja o przyznanym prawie do zasiłku oraz informacji o propozycjach otrzymania pracy – dotyczy osób bezrobotnych,
 5. * gdy sytuacja rodzinna jest spowodowana chorobą dłużnika, należy załączyć do pisma zaświadczenie lekarskie.
Krok 4 - podpisanie wniosku

Podpisanie wniosku przez wskazane w nim osoby. W przypadku braku możliwości podpisania wniosku przez któregokolwiek z mieszkańców lokalu, należy załączyć podpisane przez tą osobę upoważnienie pobierz w tym miejscu.

Pobranie upoważnienia

Krok 5 - dostarczenie wniosku
Dostarczenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do naszej siedziby pok. 12 w godzinach urzędowania tj.:
pn.-pt. 7:00-15:00
lub wysłanie na adres ZBiLK ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Krok 6 - rozpatrzenie wniosku i przekazanie decyzji
Rozpatrzenie wniosku i przekazanie decyzji najemcy nastąpi zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego niezwłocznie lub do miesiąca, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego.

O czym należy pamiętać

Należy terminowo regulować ustalone miesięczne raty oraz pozostałe bieżące opłaty. Brak płatności 2 rat spowoduje wymagalność całego zadłużenia wraz z odsetkami.

Warto wiedzieć

 1. Osoby posiadające niskie dochody mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego (patrz: dodatek mieszkaniowy).
 2. Dłużnicy, którzy dokonali całkowitej spłaty zadłużenia należności głównej mogą ubiegać się o umorzenie odsetek, których wysokość nie przekracza 3.000 zł (patrz umorzenia).

Umorzenie odsetek

Dłużnicy, którzy dokonali całkowitej spłaty zadłużenia należności głównej mogą wystąpić z wnioskiem o umorzenie odsetek ustawowych, których wartość nie przekracza 3.000 zł.

Umorzenie odsetek ustawowych krok po kroku

Krok 1 - pobranie wniosku

Pobranie wniosku. Wniosek można pobrać osobiście w siedzibie ZBiLK przy ul. Hugo Kołłątaja 1 w godzinach urzędowania lub pobierz w tym miejscu.

Pobranie wniosku o likwidacji zadłużenia

Krok 2 - wypełnienie wniosku
Wypełnienie wniosku. W uzasadnieniu należy podać przyczynę powstania zaległości, opisać sytuację materialną/rodzinną*.
Krok 3 - załączenie dokumentów o dochodach
Załączenie wymaganych dokumentów potwierdzających dochody wszystkich osób zamieszkujących w lokalu tj.:
 1. zaświadczenie o dochodach netto (wystawia zakład pracy),
 2. aktualną decyzję o przyznaniu renty/emerytury/alimentów/ stypendiów/zasiłków,
 3. decyzję o wysokości świadczeń uzyskiwanych z MOPS,
 4. zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy wraz z informacją o przyznanym prawie do zasiłku oraz informacji o propozycjach otrzymania pracy (dotyczy osób bezrobotnych),
 5. * gdy sytuacja rodzinna jest spowodowana chorobą dłużnika, należy załączyć do wniosku zaświadczenie lekarskie.
Krok 4 - dostarczenie wniosku wraz z dokumentami
Dostarczenie wniosku wraz z załączonymi dokumentami osobiście do naszej siedziby ZBiLK w godzinach urzędowania lub wysłanie na adres ZBiLK ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, pok. 12, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Krok 5 - rozpatrzenie wniosku i przekazanie decyzji
Rozpatrzenie wniosku i przekazanie decyzji najemcy nastąpi zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego niezwłocznie lub do miesiąca, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego.
Krok 6 - kto decyduje o umorzeniu odsetek
O umorzeniu odsetek ustawowych do 3.000 zł decyduje Dyrektor ZBiLK natomiast odsetki przekraczające tę kwotę może umorzyć Prezydent Miasta Gdyni.
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.