Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota mieszkaniowa jest to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład danej nieruchomości
ZBiLK logotyp
Wspólnota mieszkaniowa jest to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład danej nieruchomości. Powstają one z mocy prawa w chwili wyodrębnienie się pierwszego lokalu. Pojęcie wspólnoty mieszkaniowe zostało wprowadzone do polskiego systemu prawnego ustawa z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali.
Wyróżniamy dwa rodzaje wspólnot:
małą wspólnotę – do 3 lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych oraz
dużą wspólnotę – powyżej 4 lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych.
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych administruje 6 wspólnotami z czego 3 to wspólnoty lokali użytkowych.

Wspólnoty administrowane przez ZBiLK

  1. Arciszewskich 23
  2. Morska 89
  3. Morska 217
  4. Opata Hackiego 17
  5. Opata Hackiego 17a
  6. Orłowska 17

Wszelkich informacji udzieli

Dział Administrowania Nieruchomościami
ul. Hugo Kołłątaja 1
Telefon:
58 628 41 20 lub 58 628 41 21

Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.