O nas

O nas

Data powołania ZBiLK

1 listopada 2017 r.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni jest jednostką budżetową, która z dniem 1 listopada 2017 r. została powołana Uchwałą Nr XXXIV/921/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych: Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni i Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni.

ZBiLK logotyp

Cel

Głównym celem działalności Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni jest zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym, gminnymi obiektami użytkowymi oraz administracyjnymi, zasobem mieszkaniowym Skarbu Państwa, wobec którego Prezydent Miasta Gdyni wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej, administrowania nieruchomościami wspólnymi w ramach zawartych umów oraz budynkami stanowiącymi własność osób fizycznych przekazanych w administrację powierniczą lub przymusową.

Trochę historii

Nie jest znana dokładana data powstania Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z siedzibą w Gdyni przy ul. Traugutta 2 oraz 7 Rejonów Obsługi Mieszkańca tzw. ROM-ów, ale od tego wszystko się zaczęło...

Następnie w miejsce Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych powstało Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, 6 Kierownictw Grup Robót wraz z Zapleczem Remontowo Budowlanym z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 2. Pozostawiono też 6 ROM-ów obsługujących przypisane do nich dzielnice.

31 marca 1991

Z dniem 31 marca 1991 zlikwidowano Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i utworzono Spółkę z o. o. SERWISKO, która przejęła zadania Grup Robót, a także Zaplecza remontowo budowlanego. I tak powstało pięć Administracji Budynków Komunalnych. Administracje istniały do roku 2017 zarządzając budynkami i lokalami gminnymi oraz wspólnotami mieszkaniowymi, na przyporządkowanych im dzielnicach. Wraz z kurczeniem się zasobów gminnych oraz zmianą koncepcji ich zarządzania Gmina zaczęła je łączyć bądź też likwidować.

początek 1993

Z początkiem 1993 roku upadła spółka z o.o. SERWISKO.

1 lutego 1999

1 lutego 1999 roku zlikwidowano Administrację Budynków Komunalnych Nr 2, a administrowane przez nią zasoby zostały podzielone między pozostałe ABK-i.

31 grudnia 2004

31 grudnia 2004 roku doszło do kolejnego łączenia. Administracja Budynków Komunalnych ABK Nr 3 wchłonął ABK Nr 1, natomiast ABK Nr 4 przejęło ABK Nr 5.

1 listopada 2017

1 listopada 2017 roku powstał Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni przez połączenie dwóch Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 i Nr 4.
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.