Zasoby

Zasoby

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni został powołany do zarządzania gminnymi zasobami lokalowymi. W 2022 roku zasób ten liczy 6 256 lokali.
Największą ich część stanowią lokale mieszkalne, których jest 5 240. Drugą grupą lokali pod względem ilości, stanowią lokale użytkowe w liczbie 767 lokali, aż 503 z nich znajdują się w zarządzanym przez ZBiLK Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40. Najmniej liczną grupą lokali w zasobie gminnym stanowią garaże, których jest 242.
Lokale gminne mieszczą się w 765 budynkach o różnej strukturze własności, przez co niejednokrotnie budynki te nie są zarządzane przez ZBiLK. Wyróżniamy następujące typy budynków:
 • Budynki w 100% należące do Gminy Miasta Gdyni – zarządzane przez ZBiLK
  Pobierz PDF
 • Budynki Wspólnoty Mieszkaniowej z udziałem Gminy Miasta Gdyni – zarządzane przez ZBiLK
  Pobierz PDF
 • Budynki zarządzane przez Spółdzielnie Mieszkaniowe
  Pobierz PDF
 • Budynki Skarbu Państwa wobec których Prezydent Miasta Gdyni wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej – zarządzane przez ZBiLK
  Pobierz PDF
 • Budynki o nieuregulowanej sytuacji prawnej w tzw. przymusowym zarządzie – zarządzane przez ZBiLK
  Pobierz PDF
 • Wspólnoty mieszkaniowe zarządzane przez obce administrcje
  Pobierz PDF
 • Inne - właściciel prywatny
  Pobierz PDF

WłasnośćLiczba budynkówLiczba lokali
GMINA GDYNIA
212
1 717
SKARB PAŃSTWA
13
59
SKARB PAŃSTWA – administrowane przez ZBiLK
3
29
WŁASNOŚĆ PRYWATNA - przymusowy zarząd
18
44
WM – administrowane przez ZBiLK
6
49
WM – administrowane przez innych zarządców
482
3 807
SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE
23
26
GMINA GDYNIA – Zespół Miejskich Hal Targowych
3
503
SUMA
760
6 234

Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.