Zasoby

Zasoby

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni został powołany do zarządzania gminnymi zasobami lokalowymi. W 2018 roku zasób ten liczy 6 281 lokali.
Największą ich część stanowią lokale mieszkalne, których jest 5 280. Drugą grupą lokali pod względem ilości, stanowią lokale użytkowe w liczbie 765 lokali, aż 503 z nich znajdują się w zarządzanym przez ZBiLK Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40. Najmniej liczną grupą lokali w zasobie gminnym stanowią garaże, których jest 236.
Lokale gminne mieszczą się w 749 budynkach o różnej strukturze własności, przez co niejednokrotnie budynki te nie są zarządzane przez ZBiLK. Wyróżniamy następujące typy budynków:
 • Budynki w 100% należące do Gminy Miasta Gdyni – zarządzane przez ZBiLK
  Pobierz PDF
 • Budynki Wspólnoty Mieszkaniowej z udziałem Gminy Miasta Gdyni – zarządzane przez ZBiLK albo zarządców nieruchomości
  Pobierz PDF
 • Budynki Spółdzielcze – zarządzane przez Spółdzielnie Mieszkaniowe
  Pobierz PDF
 • Budynki Skarbu Państwa wobec których Prezydent Miasta Gdyni wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej – zarządzane przez ZBiLK
  Pobierz PDF
 • Budynki o nieuregulowanej sytuacji prawnej w tzw. przymusowym zarządzie – zarządzane przez ZBiLK
  Pobierz PDF

WłasnośćLiczba budynkówLiczba lokali
GMINA GDYNIA
232
1 812
SKARB PAŃSTWA
8
19
WŁASNOŚĆ PRYWATNA - przymusowy zarząd
25
97
WM – zarządzane przez ZBiLK
22
155
WM – zarządzane przez innych zarządców
448
3 682
SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE
11
13
GMINA GDYNIA – Zespół Miejskich Hal Targowych
3
503
SUMA
749
6 281

Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.