Zasady wynajmu

Zasady wynajmu

ZBiLK logotyp
Lista lokali i garaży przeznaczonych do najmu umieszczana jest w ogłoszeniu o przetargu w portalu Invest Gdynia (www.investgdynia.pl). Publikuje się tam również regulamin przetargu, który zawiera informacje o warunkach i zasadach uczestnictwa w przetargu.

Ubieganie się o lokal użytkowy/garaż krok po kroku

Krok 1 - ogłoszenie listy lokali
Ogłoszenie listy lokali/garaży przeznaczonych do najmu na stronie Invest Gdynia.
Krok 2 - złożenie oferty
Złożenie oferty. Miejsce i termin złożenia podany jest w ogłoszeniu o przetargu.
Krok 3 - wpłacenie wadium
Wpłacenie wadium. Informacje o wysokości wadium i nr konta znajduje się w ogłoszeniu o przetargu.
Krok 4 - otwarcie ofert i przeprowadzenie ich oceny
Otwarcie ofert i przeprowadzenie ich oceny wg kryteriów wskazanych w regulaminie. Następuje ono w obecności oferentów.
Krok 5 - ogłoszenie o wyniku przetargu
Ogłoszenie o wyniku przetargu.
Krok 6 - zawarcie umowy najmu
Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego albo garażu.
Krok 7 - przekazanie kluczy
Przekazanie kluczy do lokalu/garażu przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni przy ul. Hugo Kołłątaja 1 w godzinach urzędowania.
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.