Ważne informacje

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do oddania w najem osobom umieszczonym na listach zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta Gdyni

ZBiLK logotyp
  • Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, stanowiącej pomieszczenia mieszkalne, przeznaczone do oddania w najem.
  • Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia 7517/24/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.03.2024 r., wywieszony został na okres 21 dni, tj. od 02.04.2024 r. do 23.04.2024 r.

Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.